Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Stanovisko společnosti Zásobování teplem Vsetín k výskytu bakterií legionelly v bytovém domě Rokytnice 450, Vsetín

V souvislosti s výskytem bakterie legionella v domě Rokytnice č. p. 450, který je zásoben teplou vodou ze soustavy zásobování teplem Vsetín, provozované naší společností, sdělujeme našim odběratelům následující:

  1. V okruzích pro přípravu teplé vody soustavy zásobování teplem provádíme pravidelnou dezinfekci teplé vody. Automaticky spouštěným programem se teplá voda v místě její přípravy (výměníku tepla v předávací stanici) ohřívá na zvýšenou teplotu 65 °C (běžná teplota na výtocích u odběratelů může být podle platné normy maximálně 55 °C). Uvedené zvýšení teploty teplé vody probíhá jednou týdně vždy v nočních hodinách a slouží k zamezení množení bakterií.
  2. O konkrétním případu zvýšeného výskytu legionelly v jednom z bytů domu č. p. 450 Rokytnice jsme byli informováni správcem domu (zástupcem příslušné realitní kanceláře). Na základě této informace bylo přijato mimořádné opatření v předmětném domě, kdy jsme ve spolupráci se správcem domu zabezpečili mimořádný ohřev okruhu teplé vody na teplotu 70 °C. Při dezinfekci okruhů pro rozvod teplé vody je důležité, aby horká voda cirkulovala v celém okruhu, tzn., protekla všemi „mrtvými“ kouty potrubního systému a odtokovými armaturami v jednotlivých bytech. Toto lze zajistit jedině v součinnosti se  všemi obyvateli domu, což bylo v daném případě provedeno. V návaznosti na provedenou mimořádnou dezinfekci okruhů teplé vody správce domu zabezpečí odběr vzorku vody v předmětném bytě. Výsledek rozboru by měl být znám do čtrnácti dnů. Podle našich informací mohl být pravděpodobnou příčinou zvýšeného výskytu bakterie legionella v daném bytě způsob užívání tohoto bytu. Obyvatelé bytu se vrátili do místa svého bydliště po dvouměsíční přestávce, po kterou v bytě nikdo nebydlel, a tudíž nepouštěl vodu. A to je přesně ten stav, který vytvoří ideální podmínky pro rozmnožování této bakterie.
  3. Ubezpečujeme uživatele teplé vody z naší soustavy, že danou situaci průběžně monitorujeme a jsme připraveni ve spolupráci se správci domů preventivně a operativně reagovat.

Ing. Michal Chmela, v.r.
předseda představenstva

Odstávky

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)
 

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.