Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Vyjádření ke kvalitě vody ve Studénce

V pondělí dne 4. 11. byla prováděna výměna vodovodní přípojky na ulici Poštovní. Tato výměna byla spojena s nucenou odstávkou, neboť bylo potřeba odpojit původní nevyhovující potrubí a nahradit jej potrubím novým. Bohužel v případě jakékoliv manipulace s vodovodním potrubím, kdy dojde ke zvýšení průtoku (odpouštění vody po odstávkách, napouštění bazénů, atd.), dochází k uvolnění sedimentů v potrubí a zvyšuje se tak zákal vody. Odběratele proto žádáme, aby v případě odstávky vody ve stanoveném časovém úseku neodpouštěli vodu sami ve svých domácnostech. Často tak dochází k tomu, že zakalenou vodu takto napustí do rozvodu svých domů. Naši pracovníci po každé odstávce vodu v dané lokalitě odkalují. Odkalování také probíhá v pravidelných intervalech, aby bylo usazenin v potrubí co nejméně, jejich úplnému vymizení, ale zabránit nelze.

Kvalita vody je pravidelně kontrolována po celém území města Studénka, výsledky těchto rozborů je možné poskytnout.

Prosíme odběratele, aby veškeré problémy hlásili přímo na naše pohotovostní služby tak, aby bylo možné tyto problémy neprodleně řešit.

Pro nahlášení jakýchkoliv problémů s dodávkou pitné (studené) vody nebo odvádění odpadní vody (do kanalizace ZTV a.s.) máme zřízenu nepřetržitou pohotovostní službu na telefonním čísle – 602 709 156.

Informace o odstávkách se také objevují na stránkách naší společnosti www.ztv.mvv.cz.

Pro nahlášení poruch spojených s dodávkou tepla a teplé užitkové vody má společnost POWGEN zřízenu nepřetržitou pohotovostní službu na telefonním čísle – 724 079 030.

Odstávky

Vážení zákazníci, dodávky tepla pro vytápění a ohřev teplé vody fungují bez přerušení. Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny. Současnou situaci sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

 

 

 

 

 

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)
 

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.