Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Děti v mateřských školkách ve Vsetíně opět soutěžily.

5. 2. 2018

IMG_2414

Společnost Zásobování teplem Vsetín vyhlásila podzimní soutěž pro 7 mateřských školek ve Vsetíně, které odebírají dálkové teplo. Tentokrát dostaly děti za úkol vytvořit „maskota“ teplárny.
Soutěže se zúčastnilo celkem téměř 800 dětí. Stejně jako v předchozím roce děti prokázaly, že jejich fantazie nezná mezí. Výsledkem jejich snažení byla spousta skřítků, plamínků a komínů, které děti namalovaly, vyrobily z papíru, látky či jiných materiálů. (Pokračování textu…)

Teplo ve Vsetíně opět levnější.

20. 12. 2017

Vážení odběratelé a správci domů,

s potěšením Vám oznamujeme, že ceny tepelné energie pro rok 2018 se oproti cenám roku 2017 opět snižují a to téměř o 3 % (na odběrných místech, v nichž je dodávka tepelné energie uskutečňována na úrovni ze sekundárních rozvodů nebo z domovních předávacích stanic, což je 90 % odběrných míst). Každá domácnost tak ušetří na platbách za spotřebované teplo cca 500,- Kč za rok.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a v roce 2018 pevné zdraví a mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě.

Nabídka škváry

21. 11. 2017

Nabízíme surovou škváru s certifikátem nestanoveného výrobku. Škvára vzniká  při procesu spalování hnědého uhlí na roštových kotlích. Zájemci uhradí pouze náklady, spojené s odvozem škváry.

Kontakt p. Petr Kovář, tel. 724 650 854

atest_skvara

Topná sezóna 2017 – 2018 byla zahájena

18. 9. 2017

thermostat-1687928__340[1]

Vzhledem k současnému vývoji venkovních teplot ve Vsetíně byly v průběhu pondělí dne 18. 9. 2017 postupně zahájeny dodávky tepla pro vytápění objektů, připojených k soustavě zásobování teplem.

Příslušná vyhláška ukládá dodavatelům tepla zahájit vytápění, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v dané lokalitě poklesne pod +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a pokud podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

Vzhledem ke splnění výše uvedených podmínek pro zahájení vytápění byly v průběhu pondělí dne 18. 9. 2017 postupně zprovozňovány otopné systémy, přednostně pro vytápění bytových domů a škol. Vytápění nebylo zahájeno pouze v těch odběrných místech, kde existují individuální dohody s vlastníky objektů ohledně stanovení termínu pro zahájení vytápění.

Doporučujeme všem našim odběratelům tepla, aby po letní odstávce vytápění zkontrolovali veškeré rozvody tepla uvnitř svých objektů. V případě zjištění jakýchkoli netěsností kontaktujte prosím pracovníky dodavatele tepla na tel. č. 724 043 822 (v pracovní době) nebo na tel. č. 603 555 815 (v mimopracovní době).

Zásobování teplem Vsetín zahájí topnou sezónu 18. září.

15. 9. 2017

rod

Podle předpovědi počasí se průměrná denní teplota ve Vsetíně během víkendu dostane pod 13 stupňů Celsia a pro další dny platí obdobná předpověď.  Zásobování teplem Vsetín začne od 18. září dodávat teplo svým odběratelům, aby naši zákazníci měli dostatečný tepelný komfort. V nejbližších týdnech předpokládáme přitápění v ranních a večerních hodinách podle aktuálního vývoje počasí.

V zájmu spolehlivého náběhu otopných soustav doporučujeme provést odvzdušnění radiátorů, zejména pokud byly v domě prováděny zásahy do otopné soustavy, spojené s vypuštěním topného systému. Při odvzdušňování otopných soustav je důležité otevřít termoregulační ventily na otopných tělesech.

Oznámení o přerušení vytápění v otopném období 2016/2017

17. 5. 2017

Vzhledem k současnému vývoji venkovních teplot přerušila naše společnost, počínaje dnem 15.5.2017, dodávky tepla pro vytápění. (Pokračování textu…)

Odstávky

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)
 

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.