Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Odpad je energie.

Využívejme náš komunální odpad pro teplo a elektřinu do našich domácností.

Představujeme ZEVO Vsetín  

 • Moderní a ekologický zdroj o plánovaném výkonu 0,276 MWe / 4 MWt.
 • Víme, co děláme – s provozováním ZEVO máme v rámci naší energetické skupiny bohaté zkušenosti. Naše sesterská společnost TERMIZO se zabývá energetickým využitím komunálního odpadu již od roku 1999.
 • Kapacita zařízení je 12 000 tun ročně, což odpovídá roční produkci komunálního odpadu – především z domácností – ve Vsetíně a přilehlém okolí, který nelze dále recyklovat ani kompostovat, tj. odpad z černých popelnic. Pro srovnání: jde o 20krát menší kapacitu než u brněnské spalovny.
 • Za hodinu zpracuje 1,46 t odpadu, který nejen šetrně zlikviduje, ale vyrobí z něj teplo a elektřinu.
 • Tato kombinovaná výroba energií, tzv. kogenerace, je šetrná vůči životnímu prostředí – oproti oddělené výrobě tepla a elektřiny ušetří přes 20 % primárního paliva.
 • Předpokládaná výhřevnost komunálního odpadu je 8 – 15 MJ/kg.
 • Ročně se tak z 12 000 tun odpadu vyrobí teplo pro 3000 domácností a elektřina pro 500 domácností.
 • x
 • Dopravní zátěž provozem nezvýšíme – bude odpovídat současnému městskému svozu odpadu na skládky, tj. 6 až 10 nákladních vozů denně (1 za hodinu během pracovní doby).
 • Bezpečný a čistý provoz – díky vykládce popelářských vozidel přímo do železobetonového „bunkru odpadů“, jenž bude pod stálým podtlakem, se ven nedostane ani zápach ani prach. Občané se nemusejí obávat ani zvýšení hlučnosti – navržené zařízení splňuje zákonné limity.

  ZEVO-Vsetin_vykladka-do-zelezobetonoveho-bunkru

  ZEVO Vsetín: vykládka do železobetonového bunkru

 • Přísný monitoring emisí – pečlivá kontrola spalovaného materiálu a plnění přísných ekologických limitů díky moderní technologii čištění spalin systémem suché sorpce, která kombinuje čištění aktivním uhlím s filtrací látkovými filtry se zeolitem.
 • Využití stávajících prostor v areálu výtopny Ohrada, kde bude mít technologie potřebné napojení do soustavy zásobování teplem a zároveň bude v centru svozové oblasti. Vyhneme se tak zastavování přírodních ploch v okolí.
 • Jak to bude vypadat? Po demontáži již nevyužívané technologie v areálu se uvolní prostor pro umístění nové technologie. Jediným novým stavebním objektem, budovaným v rámci projektu ZEVO, bude objekt pro uložení odpadu, tzv. „bunkr“. Stávající komín vysoký 85 metrů bude rovněž využit a to minimum emisí bude navíc odnášet daleko za obytná sídla města. Šetrnost zařízení k ovzduší bude prokazovat rozptylová studie, která je povinnou součástí EIA procesu.
ZEVO-Vsetin_3D-vizualizace

ZEVO Vsetín: 3D vizualizace

 

ZEVO-Vsetin_situacni-model

ZEVO Vsetín: situační model

Další informace

 

Odstávky

Vážení zákazníci, dodávky tepla pro vytápění a ohřev teplé vody fungují bez přerušení. Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny. Současnou situaci sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

 

 

 

 

 

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)
 

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.