Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Ptáte se nás…

Jaký je rozdíl mezi ZEVO a spalovnou?

Hlavní a zásadní rozdíl je, že ve spalovně se spalováním odpad pouze likviduje. ZEVO, jak již samotný název – zařízení na energetické využití odpadu – napovídá, dokáže při spalování odpadu zároveň vyrobit teplo a elektřinu. V otázce „jak nakládat s odpady“ je tedy energetické využití prostřednictvím ZEVO efektivnějším a pro životní prostředí ohleduplnějším řešením než pouhé odstranění spálením nebo uložením na skládku.

Arnika_odpadova-pyramida

Arnika: odpadová pyramida

Proč máme ve Vsetíně odpad spalovat?

Každá obec si musí problém s odpady řešit sama. V roce 2024 vyjde nový zákon na nakládání s odpady, který výrazně zpřísní a zdraží skládkování komunálního odpadu. Spalování v ZEVO je jedna z variant, která se nabízí jako nejlepší řešení budoucího problému. Občanům Vsetína se tak nabízí možnost vyřešit si problém s odpady a zároveň si tak i v budoucnu stabilizovat cenu tepla. Očekává se, že cena za skládkování bude přibližně 4x vyšší.

Ve Vsetíně přece recyklujeme odpad, tak na co ZEVO?

Recyklace je proces, ve kterém se surovina z výrobku, který vytřídíme z odpadu, zpracuje a vrací se v podobě nového výrobku opět ke spotřebiteli. To je uzavřený cyklus – recyklace. Třídění není to samé, co recyklace, to je jen první krok v procesu recyklace. Vsetínští občané sice třídí odpad, ale vytříděný odpad se mnohdy částečně skládkuje, jelikož pro některé jeho části není odbyt.

Stojí již takové zařízení v Česku, a jak to řeší např. ve vyspělých státech Evropy?

U nás jsou v současné době v provozu 4 podobná zařízení a to v Praze, Brně, Plzni a v Liberci. V roce 2017 bylo v Evropě v provozu celkem 518 ZEVO, z toho např. v Německu 121 a ve Francii 126. Obecně se dá říci, jak je vidět na grafu níže, že čím je země vyspělejší, tím více spalitelného komunálního odpadu zpracovává v ZEVO.

Eurostat_nakladani-s-odpadem-v-EU

Eurostat: nakládání s odpadem

OEnergetice_energeticke-vyuziti-odpadu-v-Evrope

OEnergetice.cz: energetické využití odpadů v Evropě

OEnergetice_vyvoj-ZEVO-v-Evrope

OEnergetice.cz: vývoj ZEVO v Evropě

Jaký bude mít vliv provoz ZEVO na životní prostředí ve Vsetíně a jeho okolí?

Dopad a vliv na životní prostředí provoz ZEVO ve Vsetíně v současné době prověřuje Krajský úřad ve Zlíně v tzv. plnohodnotném procesu EIA. Pokud výsledky EIA  prokáží, že nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí v lokalitě, Krajský úřad realizaci stavby ZEVO umožní.

Vysvětlení pojmů:
ZEVO – zařízení na energetické využití odpadů
EIA – proces posouzení vlivu na životní prostředí (Environmental Impact Assesment)

 

Odstávky

Vážení zákazníci, dodávky tepla pro vytápění a ohřev teplé vody fungují bez přerušení. Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny. Současnou situaci sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

 

 

 

 

 

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)
 

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.