Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Co přinese energie z odpadu občanům Vsetína?

  • Ekonomické a šetrné řešení likvidace odpadu lokality – propojení recyklace a efektivní výroby energií (zákaz skládkování v roce 2024 zatíží povolené skládky vysokými daněmi, hrozí tak zvýšení platby za odpad).
  • Díky začlenění ZEVO do systému dálkového vytápění bude cena tepla pro zákazníky Zásobování teplem Vsetín stabilizovaná a více odolná proti kolísání cen fosilních paliv.
  • Snížení produkovaných emisí skleníkových plynů o 6%
  • Snížení stávajícího objemu odpadu na pouhou desetinu.
  • Na rozdíl od současného řešení – skládek odpadu – nehrozí riziko kontaminace půdy nebo spodní vody, ani riziko samovznícení.
  • Spalováním dojde k radikálnímu snížení biologické závadnosti odpadu vlivem bakterií a choroboplodných zárodků.
  • Vedlejší produkt spalování, škváru, lze dále využít například ve stavebnictví.
  • Vytvoření nových pracovních míst.

 „Vsetín se tak díky ZEVO může stát dalším městem ohleduplným k životnímu prostředí i budoucnosti svých obyvatel a následovat tak města jako jsou Praha, Brno, Liberec či Plzeň, ale i Vídeň, Kodaň, Oslo či Amsterdam, kde ZEVO, leckde uprostřed města, spolehlivě již provozují.“

Odstávky

Vážení zákazníci, dodávky tepla pro vytápění a ohřev teplé vody fungují bez přerušení. Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny. Současnou situaci sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

 

 

 

 

 

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)
 

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.