Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Rozhodnutí rady a zastupitelstva města Vsetína respektujeme

logo_vsteplo

Vedení naší společnosti Zásobování teplem Vsetín (ZTV) rozhodlo, že bude respektovat názor rady a zastupitelstva města Vsetína a po skončení procesu EIA ukončí přípravu výstavby zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) v lokalitě Ohrada.

Podle Ing. Michala Chmely, předsedy představenstva ZTV, je pro společnosti ze skupiny MVV Energie CZ, kam patří i ZTV, partnerská spolupráce s městy a obcemi důležitější než jednotlivé investiční projekty.Významnou roli v rozhodování vedení společnosti hrála i petice občanů proti výstavbě ZEVO. „Na názoru občanů nám záleží. Řada z nich jsou naši zákazníci. ZEVO mělo být výhodné pro nás i pro ně. Nový zdroj tepla by nám umožnil nabízet v budoucnu lepší ceny tepla,“ řekl Michal Chmela.

Důvod, proč vedení společnosti rozhodlo o ukončení projektu výstavby ZEVO v lokalitě Ohrada až po dokončení procesu EIA (posouzení vlivu tohoto zařízení na životní prostředí a veřejné zdraví) vysvětlil Michal Chmela: „Projekt malého zařízení na energetické využití odpadu je vhodný pro většinu malých a středních měst, kde funguje teplárenská soustava, a předpokládáme, že o něj bude v souvislosti s koncem skládkování zájem. Proto chceme mít oficiálně potvrzeno, že naše ZEVO na Ohradě by mělo minimální vliv na životní prostředí a zdraví lidí.“

Vedení společnosti ZTV dále rozhodlo, že poskytne městu veškeré podklady, které si vyžádá zpracování „Studie proveditelnosti pro nakládání s komunálním odpadem ve městě Vsetín“, o kterém rozhodlo zastupitelstvo. „Pokud má studie posoudit všechny varianty likvidace komunálního odpadu včetně výstavby ZEVO v Jiráskově ulici, budeme spolupracovat, přestože tato varianta není ekonomicky výhodná.  Podklady můžeme poskytnout i k dalším variantám způsobu nakládání s komunálním odpadem, jako je například výstavba bioplynové stanice, která by zpracovávala biologický komunální odpad. Vyrobený bioplyn bychom mohli využít k výrobě tepla a elektřiny v našich kogeneračních jednotkách,“ řekl Michal Chmela.

 

Přerušení dodávky

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.