Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Ceny tepla pro domácnosti příští rok díky snížení sazby DPH na teplo vzrostou minimálně

accounting-761599_960_720

Náklady tepláren na výrobu tepla nadále rostou, nejdůležitějším faktorem zůstává růst zdanění formou povolenek na emise skleníkových plynů, jejichž cena by podle předpovědí měla v příštím roce nadále růst. Rostou však prakticky všechny nákladové položky a do cen tepla se promítají také masivní investice tepláren do snižování emisí realizované v posledních několika letech. Díky přesunutí tepla do nižší sazby DPH 10 % od 1. ledna 2020 však domácnosti tento nárůst většinou nepocítí, nebo jen velmi mírně. Dopad na ceny tepla má nejen růst ceny povolenky, ale také rychle klesající množství povolenek přidělovaných bezplatně na výrobu tepla. „Zatímco ještě v roce 2017 zaplatily teplárny za povolenky 1,5 miliardy Kč, letos tuto částku odhadujeme na 8,7 miliardy Kč a pokud se naplní prognózy dalšího růstu ceny povolenky, mohly by se náklady na povolenky v příštím roce vyšplhat ke 13 miliardám korun. To je obrovská míra zdanění, kterou teplárny nejsou ve vlastní výrobě schopné kompenzovat,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky Tomáš Drápela. Tržby z prodeje povolenek jsou příjmem státního rozpočtu, který loni tímto způsobem získal 15 miliard Kč. Rostou i další položky nákladů včetně cen některých paliv, náklady práce a další nákladové položky. Teplárny také musely masivně investovat do snížení emisí znečišťujících látek. V letech 2013 až 2018 tyto investice přesáhly 21 miliard Kč a další značné prostředky byly investovány v letošním roce. „Cenám tepla nepomohlo ani rozhodnutí Rady Energetického regulačního úřadu, která meziročně výrazně snížila podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách nad 5 MW. Z teplárenství tím byla odebrána další přibližně miliarda korun, což tlačí část teplárenských společností na hranu ekonomického přežití. Situace v teplárenství zůstává nadále kritická a může se ještě dále vyhrotit. Rada Energetického regulačního úřadu postupuje v rozporu se Státní energetickou koncepcí a ponese zodpovědnost za důsledky živelného rozpadu některých teplárenských soustav,“ upozornil Tomáš Drápela. Dobrou zprávou pro domácnosti je, že se s účinností od 1. ledna 2020 snižuje sazba DPH na teplo z 15 na 10 %. „Předpokládáme, že přes výrazný růst nákladů bude v příštím roce díky snížení sazby DPH na teplo většina tepláren schopná udržet stabilní konečnou cenu tepla pro domácnosti,“ uvedl Tomáš Drápela. V některých případech očekáváme, že v příštím roce dojde k mírnému navýšení ceny tepla pro domácnosti, které však bude zpravidla nižší než meziroční míra inflace a rodinných rozpočtů se tak významně nedotkne. „Je zřejmé, že české teplárenství bude muset postupně opustit využívání uhlí, které je dnes rozhodujícím zdrojem pro výrobu tepla. Klíčovým nástrojem bude Modernizační fond, který by měl v budoucnosti finančně podporovat transformaci tepláren a náhradu uhlí nízkoemisními zdroji energie včetně komunálního odpadu,“ řekl Tomáš Drápela.

22. 11. 2019  |  Zpravodajství  |  Zdroj: Teplárenské sdružení České republiky

 

Přerušení dodávky

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.