Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Krajský úřad požádal o další doplnění studie EIA

ZEVO-Vsetin_3D-vizualizace

Krajský úřad Zlínského kraje vrátil 12. ledna naší společnosti k dalšímu doplnění dokumentaci EIA na projekt výstavby ZEVO v lokalitě Ohrada. Reaguje tak na připomínky, které k dokumentaci obdržel od města Vsetína a dalších subjektů. Studie EIA posuzuje budoucí vliv zařízení na životní prostředí.

„Přípravu výstavby zařízení na energetické využití odpadů v naší teplárně na Ohradě jsme vloni ukončili, chceme jen dokončit proces EIA, který byl ve finální fázi. Díky tomu nás netlačí žádné termíny, takže všechny připomínky ke studii můžeme v klidu vypořádat,“ řekl Michal Chmela.


Krajský úřad mimo jiné požaduje doložit stanovisko, jaký vliv by měl provoz ZEVO na CHKO Beskydy. „Rozptylová studie ukázala, že vliv ZEVO na životní prostředí ve Vsetíně bude zanedbatelný, takže předpokládáme i zanedbatelný až nulový vliv na CHKO Beskydy. Stanovisko ale necháme zpracovat a do studie doplníme. Pokud by existovala soutěž o nejpropracovanější studii EIA v energetice, aspirovali bychom jistě na vítězství,“ říká Michal Chmela.

Dokončení procesu EIA je důležité z pohledu vlastníka společnosti ZTV, společnosti MVV Energie CZ, která jedná o výstavbě zařízení ZEVO s obdobnými parametry i v dalších městech, kde provozuje systémy centrálního zásobování teplem a kde vedení měst zvažuje různé varianty, jak řešit likvidaci komunálního odpadu po zákazu skládkování. Úspěšné dokončení procesu posuzování vlivu ZEVO na životní prostředí ve Vsetíně bude garancí, že tyto vlivy budou i v jiných městech s největší pravděpodobností zanedbatelné.

 

Přerušení dodávek

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo