Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Vedení teplárny znovu ujistilo, že projekt výstavby ZEVO byl zastaven

Proběhlo veřejné projednání dokumentace EIA o vlivu ZEVO na životní prostředí

Včera proběhlo veřejné projednání studie EIA o potencionálních vlivech zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) na životní prostředí. Organizátorem byl Krajský úřad Zlínského kraje a konalo se online.

Vedení společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. (ZTV) v diskuzi znovu ujistilo, že dokončení procesu EIA je posledním krokem původního záměru postavit ZEVO ve vsetínské lokalitě Ohrada, v areálu současné teplárny. Na přímý dotaz, zda je výstavba ZEVO jednoznačně vyloučena, Michal Chmela, předseda představenstva ZTV odpověděl: „O oživení projektu bychom uvažovali pouze v případě, že by vedení města Vsetína o výstavbu ZEVO oficiálně požádalo.“

To se nedá očekávat, protože na včerejším jednání vystoupil i starosta Vsetína, Jiří Růžička, a zopakoval stanovisko rady města, že si výstavbu zařízení ZEVO v lokalitě Ohrada nepřeje.

Michal Chmela na položený dotaz také zopakoval důvody, proč ZTV chtěla dokončit proces EIA: „Dokončení procesu EIA má pro vlastníka naší teplárny, společnost MVV Energie CZ, zásadní marketingový význam. Výstavbu ZEVO zvažuje v souvislosti se zákazem skládkování v roce 2030 řada měst a MVV chce mít potvrzeno, že její projekt ZEVO pro města střední velikosti splňuje všechny požadavky na ochranu životního prostředí.“

To, že „vsetínské ZEVO“ by mělo jen minimální dopad na životní prostředí, na včerejším jednání potvrdili zpracovatelé studie EIA, Ing. Josef Tomášek, CSc. a Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. Kontrolní posouzení této dokumentace provede znalec vybraný Krajským úřadem Zlínského kraje, který zároveň zodpoví dotazy a připomínky veřejnosti, které na včerejším veřejném projednání padly. Konečný souhlas, nebo nesouhlas s dokumentací EIA by měl krajský úřad vyslovit do tří měsíců.

 

Přerušení dodávek

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo