Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Zásobování teplem Vsetín spustilo provoz rychlodobíjecí stanice pro elektromobily

ZTV dobíjecí stanice

Veřejnou rychlodobíjecí stanici najdou řidiči v nákupní zóně na Ohradě u Jysku. „Naše společnost tím reaguje na celosvětový trend a rostoucí zájem o tento typ vozidel. Zároveň rozšiřujeme předmět podnikání a také zefektivňujeme prodej námi vyrobené elektrické energie,“ uvedl při slavnostním zprovoznění dobíjecí stanice Michal Chmela, předseda představenstva ZTV.

Dobíjecí stanice podporuje stejnosměrné i střídavé nabíjení elektromobilů a má integrovaný kabel v délce 5m s konektorem CCS  a instalovánu AC zásuvku. Na stanici je možné dobít elektromobil stejnosměrně výkonem až 75kW nebo střídavě výkonem až 22kW. Doba dobíjení je tudíž až 15x rychlejší než u klasického wallboxu při DC: trvá řádově několik desítek minut.

Stanice je napájena elektřinou z kogeneračních jednotek teplárny Ohrada, které vyrábějí zároveň elektřinu a teplo. ZTV tak zelenější energií pro auta přispívá k čistšímu ovzduší. Pomůže tomu i sama, postupnou obměnou vozového parku právě za elektromobily.

IMG_1866 IMG_1872

Slavnostního zahájení provozu nabíjecí stanice se s vedením ZTV, Michalem Chmelou (první zleva) a Kamilem Ondrou (zcela vpravo), zúčastnili i zástupci vsetínské radnice: starosta Jiří Růžička (druhý zleva) a místostarosta Pavel Bartoň (třetí zleva).

 

Přerušení dodávek

Vážení odběratelé,

oznamujeme Vám, že z důvodu opravy poruchy vodovodního přivaděče společnosti SMVaK Ostrava a.s. bude od čtvrtku 6. 10. 2022 17:00 hod. do pátku 7. 10. 2022 08:00 hod. přerušena dodávka pitné vody na území obce Nová Horka.

Doporučujeme Vám předzásobit se potřebným množstvím pitné vody na výše uvedenou dobu.

Náhradní zásobování bude zajištěno od 6. 10. 2022 17:00 hod. do 7. 10. 2022 08:00 hod. v místě u bývalého obchodu, nyní spol. BTA Industry.

Děkujeme Vám za pochopení.

 

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo