Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Profil a historie společnosti

Akciová společnost Zásobování teplem Vsetín byla založena v květnu 1992 Fondem národního majetku ČR. Od března 2000 je členem skupiny MVV Energie CZ., kdy se majoritním akcionářem stala společnost MVV Energie CZ a.s.  Postupným získáváním akcií od minoritních akcionářů zvyšovala společnost MVV Energie CZ a.s. svůj obchodní podíl ve společnosti až se dne 18.8.2012 stala jediným akcionářem společnosti Zásobování teplem Vsetín  a.s.

Zásobování teplem Vsetín a.s. zajišťuje dodávky tepelné energie pro domácnosti a další zákazníky ve městě Vsetín a pro podnikatelské subjekty v průmyslovém areálu Jasenice ve Vsetíně. Hlavním tepelným zdrojem v soustavě zásobování tepelnou energií  je Teplárna Jiráskova, kde probíhá také kogenerační výroba elektřiny a tepla. Distribuce elektřiny je realizována v rámci sedmi lokálních distribučních soustav: LDS Jasenice 113, LDS Jasenice 729, LDS Jiráskova 1326, LDS Jiráskova 701, LDS Ohrada, LDS Jablůnka a LDS Bobrky. Část vyrobené elektřiny je určena k prodeji obchodníkům s elektřinou.  V lokalitě průmyslového areálu Jasenice provozuje  společnost Zásobování teplem Vsetín vodovod a kanalizaci a poskytuje služby elektronických komunikací. Od 1. dubna 2011 je společnost vlastníkem a provozovatelem vodovodu a kanalizace na území města Studénka.

Koncern MVV Energie

Společnost náleží ke koncernu MVV Energie, v jehož čele v České republice je společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO 49685490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942, a ve světě MVV Energie AG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 49 a identifikačním číslem HRB 1780.

Přerušení dodávek

Vážení odběratelé,

oznamujeme Vám, že z důvodu opravy poruchy vodovodního přivaděče společnosti SMVaK Ostrava a.s. bude od čtvrtku 6. 10. 2022 17:00 hod. do pátku 7. 10. 2022 08:00 hod. přerušena dodávka pitné vody na území obce Nová Horka.

Doporučujeme Vám předzásobit se potřebným množstvím pitné vody na výše uvedenou dobu.

Náhradní zásobování bude zajištěno od 6. 10. 2022 17:00 hod. do 7. 10. 2022 08:00 hod. v místě u bývalého obchodu, nyní spol. BTA Industry.

Děkujeme Vám za pochopení.

 

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo