Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

 

  • V roce 1999 byly v teplárně Jiráskova instalovány dvě kogenerační jednotky pro společnou výrobu tepla a elektřiny, které jsou co do velikosti v České republice ojedinělé (až do roku 2014 se jednalo o nejvýkonnější kogenerační soustrojí v České republice).
  • Každé kogenerační soustrojí, tvořené plynovým pístovým motorem a generátorem elektřiny, má elektrický výkon 4,485 MWe a tepelný výkon 4,750 MWt.
  • Objem válců jednoho kogeneračního motoru je srovnatelná s objemem motorů zhruba ve 200 ks osobních automobilů. Bližší technické parametry najdete zde
  • V letech 2019 – 20 bylo na teplárnách Jiráskova a Ohrada instalováno dalších 5 nových kogeneračních jednotek s celkovým elektrickým výkonem téměř 5 MW. (na teplárnu Ohrada 3KJ a teplárnu Jiráskova 2KJ). Každá jednotka má jmenovitý výkon 999 kWe.
  • Tři nejvyšší komíny na území města Vsetína patří společnosti Zásobování teplem Vsetín. Úplně nejvyšší komín ve Vsetíně měří 110 m a nachází se v teplárně v Jiráskově ulici. Následuje komín kotelny v průmyslovém areálu v Jasenicích s výškou 89 m a komín teplárny Ohrada vedle Kauflandu s výškou 85 m.
  • Společnost Zásobování teplem Vsetín dodává teplo téměř do 8 300 vsetínských domácností. Kromě toho jsou teplem zásobeny průmyslové objekty, úřady, školy a podobně.
  • Teplo je po území města Vsetína rozváděno většinou podzemními rozvody o celkové délce téměř 32 km.

Přerušení dodávek

Vážení odběratelé,

oznamujeme Vám, že z důvodu opravy poruchy vodovodního přivaděče společnosti SMVaK Ostrava a.s. bude od čtvrtku 6. 10. 2022 17:00 hod. do pátku 7. 10. 2022 08:00 hod. přerušena dodávka pitné vody na území obce Nová Horka.

Doporučujeme Vám předzásobit se potřebným množstvím pitné vody na výše uvedenou dobu.

Náhradní zásobování bude zajištěno od 6. 10. 2022 17:00 hod. do 7. 10. 2022 08:00 hod. v místě u bývalého obchodu, nyní spol. BTA Industry.

Děkujeme Vám za pochopení.

 

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo