Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Vyjádření ke kvalitě vody ve Studénce

8. 11. 2019

V pondělí dne 4. 11. byla prováděna výměna vodovodní přípojky na ulici Poštovní. Tato výměna byla spojena s nucenou odstávkou, neboť bylo potřeba odpojit původní nevyhovující potrubí a nahradit jej potrubím novým. Bohužel v případě jakékoliv manipulace s vodovodním potrubím, kdy dojde ke zvýšení průtoku (odpouštění vody po odstávkách, napouštění bazénů, atd.), dochází k uvolnění sedimentů v potrubí a zvyšuje se tak zákal vody. Odběratele proto žádáme, aby v případě odstávky vody ve stanoveném časovém úseku neodpouštěli vodu sami ve svých domácnostech. Často tak dochází k tomu, že zakalenou vodu takto napustí do rozvodu svých domů. Naši pracovníci po každé odstávce vodu v dané lokalitě odkalují. Odkalování také probíhá v pravidelných intervalech, aby bylo usazenin v potrubí co nejméně, jejich úplnému vymizení, ale zabránit nelze. (Pokračování textu…)

Informace k požáru v liberecké spalovně TERMIZO

2. 10. 2019

Devatenáctého září v ranních hodinách došlo ve spalovně komunálních odpadů v Liberci (ZEVO), kterou provozuje naše sesterská společnost TERMIZO a.s., k požáru odpadu. Skladovaný odpad začal doutnat od horkého popela hluboko ve skladovacím prostoru. Přítomnost dýmu nahlásila obsluha jeřábu v bunkru a pracovníci TERMIZA začali místo, kde odpadky doutnaly, ochlazovat instalovanými vodními děly. Takto ochlazený odpad začali pomocí drapáku přemisťovat do spalovacího kotle spalovny, aby byl doutnající odpad definitivně zlikvidován. Odpad při přemisťování vzplál a od něj na několika místech zpětně skladovaný odpad.  (Pokračování textu…)

Informace k požáru v liberecké spalovně TERMIZO

20. 9. 2019

Včera v ranních hodinách došlo ve spalovně komunálních odpadů v Liberci (ZEVO), kterou provozuje naše sesterská společnost TERMIZO a.s., k požáru odpadu. Odpad se vznítil pravděpodobně od horkého popela, který byl spolu s komunálním odpadem do spalovny přivezen. Hořet začalo v tzv. skladovacím bunkru, kde je odpad shromažďován před tím, než je spálen a využit k výrobě elektřiny a tepla. Podle informací od hasičů během požáru neunikaly do ovzduší škodlivé látky. Zkušenosti z tohoto požáru a jeho úspěšné likvidace hasičským záchranným sborem využije Zásobování teplem Vsetín a.s. (ZTV) při přípravě provozních, požárních a bezpečnostních směrnic pro plánovanou výstavbou Zařízení na energetické využití odpadu ve Vsetíně. Podle Ing. Michal Chmely, předsedy představenstva ZTV, nelze požár odpadků ve skladovacím bunkru nikdy zcela vyloučit, podstatné však je být na něj připraven a postupovat při jeho likvidaci tak, aby neohrozil ani zdraví obyvatel ani životní prostředí v okolí spalovny. „Výhodou našeho projektu ZEVO ve Vsetíně je skutečnost, že jde o tzv. miniZEVO, tedy spalovnu s daleko menší kapacitou, než jakou má spalovna v Liberci. Tím pádem bude množství odpadu v našem skladovacím bunkru daleko menší než u liberecké spalovny a logicky i případný požár  by měl daleko menší rozsah a byl by rychleji uhašen,“ řekl Michal Chmela.

Topná sezóna 2019-20 zahájena

17. 9. 2019

heating-463904__340

Vážení odběratelé,

vzhledem k současnému vývoji venkovních teplot ve Vsetíně a předpovědi počasí na následující dny budou v průběhu úterý 17. září 2019 postupně zahájeny dodávky tepla pro vytápění objektů, připojených k soustavě zásobování teplem. (Pokračování textu…)

Přespat ve výšce 110m, proč ne?

22. 7. 2019

67078448_10211519607265588_7033629990881067008_n

V rámci kondičního tréninku, požádali mladí horolezci společnost Zásobování teplem Vsetín o svolení, přenocovat na nejvyšším komíně ve Vsetíně, teplárny Jiráskova.

Samuel (27 let), Tomáš (34), Robert (27), Barbora (13) a Emma (12) vylezli 20. července ve večerních hodinách na 2. ochoz komína a patřičně zajištěni tam přenocovali ve výšce 110m. Ráno jim zástupce Zásobování teplem Vsetín Milan, vynesl dle dohody na první ochoz komína teplý čaj a čerstvé koblihy…

Na závěr akce poděkoval Samuel Adámek ZTV za možnost tuto akci uspořádat v areálu teplárny. „Takový trénink je pro horolezce velmi přínosný. Každý si tak může vyzkoušet svou fyzickou, ale i psychickou zdatnost…“

Fotografie přiblíží atmosféru z akce:

(Pokračování textu…)

Dětský tábor na Bystřičce se letos uskutečnil za podpory ZTV

18. 7. 2019

P1490829

V týdnu od 6. do 13. července uspořádalo ALCEDO se 155. HO Vsetín tradiční letní tábor „Climbing camp“, pro děti ze Vsetína. Letošní ročník se poprvé konal v kempu na Bystřičce. Pro účastníky tábora byl připraven zajímavý program. Pod vedením zkušených horolezeckých instruktorů si děti mimo jiné vylezli a slanili nejen skály v okolí Bystřičky, ale i hrázní stěnu místní přehrady. Fotografie z tábora: (Pokračování textu…)

Přerušení dodávky

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.