Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Informace pro stavebníky a projektanty

V souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vede společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. evidenci o stavbách, které jsou technickou infrastrukturou (dále též sítě technického vybavení), a z této evidence poskytuje osobám, které prokážou odůvodněnost svého požadavku, údaje o poloze staveb technické infrastruktury. Vedle toho sděluje rovněž údaje o podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a pro provádění staveb, a to ve lhůtě do 30 dnů od vyžádání.

Informace o sítích technického vybavení, vlastněných a spravovaných společností Zásobování teplem Vsetín a.s., jsou poskytovány za lokality:

  Lokalita                                                                                 Druh sítě technického vybavení

Vsetín – k.ú. Vsetín a k.ú. Rokytnice u Vsetína Rozvody tepla
Vsetín – průmyslový areál Jasenice Rozvody tepla, rozvody elektřiny VN a NN, rozvody elektronických komunikací, vodovod, splašková kanalizace (dešťová kanalizace je ve vlastnictví a správě vlastníků příslušných pozemků), průmyslový plynovod
Vsetín – část průmyslového areálu Bobrky Rozvody elektřiny VN a NN
Jablůnka, průmyslový areál Rozvody elektřiny VN a NN
Studénka                                                                Vodovod a kanalizace

Polohopisné údaje o průběhu sítí technického vybavení na území města Vsetína a Jablůnky jsou evidovány v rámci tak zvané Jednotné digitálně technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) a jsou k dispozici na Portále JDTM ZK, dostupném na adrese https://jdtmzk.technickamapa.cz/, kterou spravuje společnost GEOVAP, spol. s r.o. Průběhy a údaje o polohovém umístění sítí získáte po registraci na uvedeném portále na základě žádosti o vydání dat z datového skladu JDTM ZK, vyplněné přímo na Portále JDTM ZK. Žádosti o výdej dat jsou pracovníky datového skladu vyřizovány do 24 hodin. Upozorňujeme, že skutečnou polohu sítí technického vybavení nelze vytěžovat odměřováním vzdáleností z podkladů, získaných z datového skladu JDTM ZK.

Vsetín a Jablůnka

Kontaktní osoba pro získání informací ohledně staveb technické infrastruktury na území Vsetína a Jablůnky: René Halamíček, tel. č. 571 815 211, 724 650 890, e-mail: zc.vv1618672818m@kec1618672818imala1618672818h.ene1618672818r1618672818 Žádosti o vyjádření zasílejte v tištěné podobě poštou na adresu Zásobování teplem Vsetín a.s., Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín.

Studénka

Kontaktní osoba pro získání informací ohledně vodovodu a kanalizace na území Studénky: Ing. Alena Zdražilová, tel. č. 556 400 796, 724 650 882, e-mail: zc.vv1618672818m@vtz1618672818.akne1618672818duts1618672818. Pro získání vyjádření použijte formulář – Vzor žádosti o vyjádření Studénka , který odešlete v tištěné podobě poštou na adresu provozovny Zásobování teplem Vsetín a.s. ve Studénce (Tovární 866,  742 13 Studénka) nebo sken vyplněného formuláře emailem na adresu zc.vv1618672818m@vtz1618672818.akne1618672818duts1618672818. Jiné způsoby podání žádosti nebudou akceptovány.

Přerušení dodávky

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.