Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Elektrická energie

Moderní kogenerační jednotky na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla byly ve společnosti nainstalovány již v roce 1999. Jednalo se v té době o jednu z prvních instalací těchto technologií v České republice. Co do velikosti zůstávají tyto plynové kogenerační jednotky v tuzemsku nadále ojedinělé.

Rozhodování o zavedení kombinované výroby tepla a elektřiny ve společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. bylo usnadněno charakterem výroby tepla v tomto podniku, zabezpečujícím dodávky tepla pro obyvatelstvo i pro průmysl a služby. Odběratelé tepla zabezpečují poměrně velký celoroční odběr tepelné energie včetně letního období, při vysoké stabilitě tohoto odběru. Tato skutečnost umožnila vybudovat a provozovat kogenerační zdroj s celoročním využitím. K příznivým výchozím podmínkám dále přispěli technické a dispoziční možnosti přestavby původní výtopny na teplárnu. Kogenerační systém je tvořen dvěma jednotkami. Dvě jednotky jsou voleny jednak pro lepší přizpůsobení se výrobě tepla v letních měsících při nízkých odběrech tepla v noci, jednak pro spolehlivější provoz zařízení s ohledem na dodávky elektrického energie.

Princip činnosti kogeneračních jednotek na bázi spalovacích motorů spočívá v pohonu spalovacích motorgenerátorů, pohánějících generátory na výrobu elektrické energie. Tepelná energie, odebíraná z chladicího systému motorů a ze spalin, je dále využita ve výměnících a ve speciálním spalinovém kotli k výrobě teplé vody jako topného media, využívaného v rozvodných zařízeních soustavy zásobování tepelnou energií.

Parametry kogeneračních jednotek, výrobce Wärtsilä NSD Švédsko

Parametry plynového motoru 18V28SG:

Počet válců  18 uspořádaných do V
Vrtání válců  280 mm
Zdvih válců  320 mm
Výkon na hřídeli  4 663 kW
Otáčky  1000 min-1
Výstup z válce  259 kW
Kompresní poměr  11:1
Palivo  zemní plyn
Množství mazacího oleje v motoru  2 000 l
Hmotnost spalin  8,5 kg/s
Teplota spalin  410 °C

Parametry kogeneračních jednotek:

Jmenovitý elektrický výkon  2 x 4,485 MWe
Jmenovitý tepelný výkon  2 x 4,750 MWt
Účinnost celková  85,09%
Účinnost elektrická  41,32%
Účinnost tepelná  43,76%
Rozměry motorgenerátoru  10 125 x 2 645 x 3 705 mm
Hmotnost motorgenerátoru  63 000 kg

Společnost zajišťuje dodávky elektřiny v sedmi lokálních distribučních soustavách 2x Jasenice, 2x Jiráskova, Ohrada, Jablůnka a Bobrky.

Pro zákazníka > Ceník elektřiny

Pro zákazníka > Dokumenty ke stažení

Přerušení dodávky

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.