Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Hlášení poruch

Hlášení poruch a závad na vodovodním a kanalizačním zařízení ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. přijímáme nepřetržitě. Občan nebo odběratel může danou informaci volat na níže uvedená telefonní čísla nebo zaslat na e-mailovou adresu.

Co musí informace o poruše obsahovat?

  • místo poruchy / závady, tj. ulice, číslo popisné, číslo orientační, popřípadě jiné označení podle kterého lze prostor v terénu najít
  • charakter dané závady, reklamace, stížnosti

 

Kontakt lokalita Studénka 

pohotovostní služba: 602 709 156
obsluha vodovod: 724 110 938
obsluha kanalizace: 724 215 991
e-mail: zc.vv1664579926m.olp1664579926etsv@1664579926akned1664579926uts1664579926

 

Kontakt lokalita průmyslový areál Vsetín-Jasenic

pohotovostní služba: 724 650 881
obsluha vodovod: 724 650 874
obsluha kanalizace: 724 650 874
e-mail: zc.vv1664579926m@olp1664579926etsv1664579926

 

Aktuální seznam havárií na vodovodní síti

datum místo havárie porucha omezení nebo odstávka pitné vody od do (předpoklad) cisterna

 

Přerušení dodávek

Vážení odběratelé,

oznamujeme Vám, že z důvodu opravy poruchy vodovodního přivaděče společnosti SMVaK Ostrava a.s. bude od čtvrtku 6. 10. 2022 17:00 hod. do pátku 7. 10. 2022 08:00 hod. přerušena dodávka pitné vody na území obce Nová Horka.

Doporučujeme Vám předzásobit se potřebným množstvím pitné vody na výše uvedenou dobu.

Náhradní zásobování bude zajištěno od 6. 10. 2022 17:00 hod. do 7. 10. 2022 08:00 hod. v místě u bývalého obchodu, nyní spol. BTA Industry.

Děkujeme Vám za pochopení.

 

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo