Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Automatické vyjádření k existenci sítí

V případě, že primárním důvodem Vaší žádosti o vyjádření je „Vyjádření k existenci sítí (zjištění sítí)“, lze obdržet vyjádření k této žádosti automatizovaně zpravidla v řádech jednotek minut díky implementovanému modulu AVETI (automatické vyjadřování k existenci technické infrastruktury).

Pro tento zrychlený způsob získání vyjádření je z pohledu žadatele zapotřebí současně splnit následující podmínky:

  • v záložce „LOKALITA“ nepřekračuje zakreslená oblast v mapě 100 000m2
  • v záložce „ŽÁDOST“ je jako „Důvod akce / žádosti“ vybrán „Vyjádření k existenci sítí (zjištění sítí)“
  • pole „Kombinovaný důvod“ zůstává nevyplněné
  • k žádosti neexistuje již založené vyjádření

aveti_1

V případě zájmu o výkres s vyznačením sítí také ve formátu DGN zaškrtněte v sekci „Seznam společností“ volbu „Chci požádat o data“ a poté klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

dgn_ztv_1

V následujícím kroku v sekci „Doplňující informace“ udělte souhlas s poskytnutím datového souboru DGN výběrem možnosti „ANO“ a poté klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

dgn_ztv_2

Přerušení dodávek

Vážení odběratelé,

oznamujeme Vám, že z důvodu opravy poruchy vodovodního přivaděče společnosti SMVaK Ostrava a.s. bude od čtvrtku 6. 10. 2022 17:00 hod. do pátku 7. 10. 2022 08:00 hod. přerušena dodávka pitné vody na území obce Nová Horka.

Doporučujeme Vám předzásobit se potřebným množstvím pitné vody na výše uvedenou dobu.

Náhradní zásobování bude zajištěno od 6. 10. 2022 17:00 hod. do 7. 10. 2022 08:00 hod. v místě u bývalého obchodu, nyní spol. BTA Industry.

Děkujeme Vám za pochopení.

 

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo