Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Zahájení topné sezony 2016 – 2017

21. 9. 2016

Vzhledem k současnému vývoji venkovních teplot ve Vsetíně budou v průběhu čtvrtka dne 22. 9. 2016 postupně zahájeny dodávky tepla pro vytápění teplem zásobených domů.

Příslušná vyhláška ukládá dodavatelům tepla zahájit vytápění, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě poklesne pod +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a pokud podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

Vzhledem ke splnění výše uvedených podmínek pro zahájení vytápění budou v průběhu čtvrtka dne 22. 9. 2016 postupně zprovozňovány otopné systémy, přednostně pro vytápění bytových domů, škol a úřadů. Vytápění nebude zahájeno pouze v těch odběrných místech, kde existují individuální dohody s vlastníky objektů ohledně stanovení termínu pro zahájení vytápění.

Doporučujeme dále všem našim odběratelům tepla, aby po letní odstávce vytápění zkontrolovali veškeré rozvody tepla uvnitř svých objektů. V případě zjištění jakýchkoli netěsností kontaktujte prosím pracovníky dodavatele tepla na tel. č. 724 043 822 (v pracovní době) nebo na tel. č. 603 555 815 (v mimopracovní době).

Dálkové vytápění získalo podporu v Bruselu

20. 9. 2016

V minulém týdnu Evropský parlament schválil strategii EU pro vytápění a chlazení.

Rezoluce zdůrazňuje význam sítí centrálního vytápění jako alternativy k více znečišťujícím systémům individuálních zdrojů. Přebytek tepla, který je z těchto systémů v Evropě k dispozici, překračuje celkovou poptávku po dodávkách tepla ve všech evropských budovách. Evropský parlament také zdůraznil, že přeměna odpadu na energii bude hrát v oblasti vytápění stále důležitou roli, protože alternativou je často skládkování odpadů a používání fosilních paliv. Podle usnesení by odpadní teplo mělo hrát při vytápění mnohem významnější úlohu, než tomu bylo v minulosti. Více informací najdete v tiskové zprávě Teplárenského sdružení ČR.

Společnost Zásobování teplem Vsetín pokračuje v rekonstrukci sídlištních rozvodů tepla, letos v lokalitě Trávníky-Bečva

28. 6. 2016

Tak jako prakticky každým rokem, provádí společnost Zásobování teplem Vsetín i letos, v době mimotopného období, rekonstrukci sídlištních zařízení pro rozvod tepla. Tentokrát se jedná o lokalitu Trávníky – Bečva. Hlavním přínosem prováděné rekonstrukce je zvýšení spolehlivosti dodávek tepla, zlepšení kvality poskytovaných služeb, a snížení spotřeby tepla a tím i dosažení finančních úspor pro konečné spotřebitele.

Tato rekonstrukce, spojená s instalací objektových předávacích stanic do teplem zásobených objektů, byla zahájena zemními pracemi 1. června 2016. Celá akce bude kompletně dokončena nejpozději v termínu do 31.8.2016. (Pokračování textu…)

Výherci soutěže „TEPLO ZDARMA“ si slavnostně převzali ceny v celkové hodnotě 37 tisíc korun

10. 6. 2016

Společné foto výherců

Dne 7. 6. 2016 proběhlo v sídle společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. předání peněžitých cen výhercům soutěže TEPLO ZDARMA, kteří se umístili na prvních třech místech. Výhercům poblahopřál a ceny předal předseda představenstva Ing. Michal Chmela – viz fotogalerie. (Pokračování textu…)

Konečně známe vítěze soutěže „TEPLO ZDARMA“!!!

6. 6. 2016

Vítězem soutěže je Radim Kukula, který vyhrál 19 728,- Kč.

V souladu s „Pravidly soutěže“ získává hlavní cenu soutěže ten soutěžící, který správně odpoví na soutěžní otázku. V případě, že neodpoví nikdo správně, vyhrává ten, kdo se svým tipem nejvíce přiblíží ke správné odpovědi. Nejlépe tipoval pan Radim Kukula.

Správná odpověď na soutěžní otázku:

„Společnost zásobování teplem Vsetín a.s. ušetřila, v období od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016, díky kogenerační výrobě, oproti klasické výrobě elektřiny v uhelné elektrárně, celkem 4 479 866 kg hnědého uhlí, což je v přepočtu neuvěřitelných 90 železničních vagónů uhlí!!!

Soutěže se zúčastnilo celkem 146 soutěžících.

Další výhry vyhrávají soutěžící v pořadí, v jakém se se svými tipy nejvíce přiblížili správné odpovědi:

2. místo: Pavel Kořének – výhra:  12 298,- Kč
3. místo: Radovan Žárský – výhra:  4 772,- Kč
4. místo: Jaromír Žák – výhra:  Termoska
5. místo: Karla Filgasová – výhra:  Meteostanice

Blahopřejeme výhercům a děkujeme všem soutěžícím za účast v soutěži.

SOUTĚŽ TEPLO ZDARMA

25. 5. 2016

Děkujeme všem soutěžícím za účast v soutěži TEPLO ZDARMA, kterou naše společnost uspořádala pro vsetínské domácnosti. Soutěž byla ukončena 25.5.2016 ve 23:59 hodin.
Na výsledek soutěže si budeme muset počkat do 1.6.2016, kdy budeme znát údaj o množství  elektřiny, vyrobené naší společností za období od 1.6.2015 do 31.5.2016.
Tento údaj o množství vyrobené elektřiny je  podstatný  pro stanovení úspory uhlí, která byla předmětem  soutěžní otázky.  Až následně budou vyhodnoceny  tipy všech správně zaregistrovaných soutěžících a určeni výherci. Všechny výherce vyrozumíme telefonicky a e-mailem. Výsledky soutěže budou zveřejněny na našich webových stránkách dne 2.6.2016 a rovněž ve Vsetínských novinách, které vyjdou 17. června.2016.

Odstávky

momentálně nejsou žádné odstávky

Pro zákazníky

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)
 

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)
 

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Přihlášení se do zpravodaje

Chcete dostávat pravidelné informace?
 

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.