Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Vážení spoluobčané, milí zákazníci,

13. 12. 2019

přeji Vám za sebe a za společnost Zásobování teplem Vsetín veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2020. Pevné zdraví, hodně lás­ky, štěstí a pohody.

K Vánocům a Silvestru patří zhod­nocení roku předešlého a předsevzetí na rok následující. Dovolte mi proto připomenout několik akcí, které jsme v tomto roce dokončili, a seznámit Vás s našimi plány na rok 2020.

V rámci rekonstrukce hlavního páteřního rozvodu tepla jsme v létě 2019 vyměnili část potrubí na sídlišti Luh, nainstalovali jsme sedm objek­tových předávacích stanic tepla v by­tových domech na sídlišti Trávníky a v teplárně na Ohradě jsme uvedli do provozu dvě nové kogenerační jednotky pro společnou výrobu tep­la a elektřiny. V minulém roce jsme také představili projekt výstavby za­řízení pro energetické využití odpa­dů, ale jeho realizaci jsme na přání města a části veřejnosti ukončili.

S modernizací naší soustavy bude­me pokračovat i v příštím roce. Toto jsou ty nejdůležitější investice: na teplárně Jiráskova uvedeme do pro­vozu dvě nové kogenerační jednotky a 15MW kotel na plyn, na sídlišti Rybníky vyměníme půl kilometru horkovodního potrubí, do šestnácti bytových domů nainstalujeme nové objektové předávací stanice tepla a zrušíme výměníkovou stanici Astra.

Ještě jednou Vám přeji krásné Vánoce.

Chmela-107

Ing. Michal Chmela, předseda představenstva

 

Ceny tepla pro domácnosti příští rok díky snížení sazby DPH na teplo vzrostou minimálně

22. 11. 2019

accounting-761599_960_720

Náklady tepláren na výrobu tepla nadále rostou, nejdůležitějším faktorem zůstává růst zdanění formou povolenek na emise skleníkových plynů, jejichž cena by podle předpovědí měla v příštím roce nadále růst. Rostou však prakticky všechny nákladové položky a do cen tepla se promítají také masivní investice tepláren do snižování emisí realizované v posledních několika letech. Díky přesunutí tepla do nižší sazby DPH 10 % od 1. ledna 2020 však domácnosti tento nárůst většinou nepocítí, nebo jen velmi mírně. (Pokračování textu…)

Rozhodnutí rady a zastupitelstva města Vsetína respektujeme

11. 11. 2019

logo_vsteplo

Vedení naší společnosti Zásobování teplem Vsetín (ZTV) rozhodlo, že bude respektovat názor rady a zastupitelstva města Vsetína a po skončení procesu EIA ukončí přípravu výstavby zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) v lokalitě Ohrada.

Podle Ing. Michala Chmely, předsedy představenstva ZTV, je pro společnosti ze skupiny MVV Energie CZ, kam patří i ZTV, partnerská spolupráce s městy a obcemi důležitější než jednotlivé investiční projekty.Významnou roli v rozhodování vedení společnosti hrála i petice občanů proti výstavbě ZEVO. „Na názoru občanů nám záleží. Řada z nich jsou naši zákazníci. ZEVO mělo být výhodné pro nás i pro ně. Nový zdroj tepla by nám umožnil nabízet v budoucnu lepší ceny tepla,“ řekl Michal Chmela. (Pokračování textu…)

Vyjádření ke kvalitě vody ve Studénce

8. 11. 2019

V pondělí dne 4. 11. byla prováděna výměna vodovodní přípojky na ulici Poštovní. Tato výměna byla spojena s nucenou odstávkou, neboť bylo potřeba odpojit původní nevyhovující potrubí a nahradit jej potrubím novým. Bohužel v případě jakékoliv manipulace s vodovodním potrubím, kdy dojde ke zvýšení průtoku (odpouštění vody po odstávkách, napouštění bazénů, atd.), dochází k uvolnění sedimentů v potrubí a zvyšuje se tak zákal vody. Odběratele proto žádáme, aby v případě odstávky vody ve stanoveném časovém úseku neodpouštěli vodu sami ve svých domácnostech. Často tak dochází k tomu, že zakalenou vodu takto napustí do rozvodu svých domů. Naši pracovníci po každé odstávce vodu v dané lokalitě odkalují. Odkalování také probíhá v pravidelných intervalech, aby bylo usazenin v potrubí co nejméně, jejich úplnému vymizení, ale zabránit nelze. (Pokračování textu…)

Informace k požáru v liberecké spalovně TERMIZO

2. 10. 2019

Devatenáctého září v ranních hodinách došlo ve spalovně komunálních odpadů v Liberci (ZEVO), kterou provozuje naše sesterská společnost TERMIZO a.s., k požáru odpadu. Skladovaný odpad začal doutnat od horkého popela hluboko ve skladovacím prostoru. Přítomnost dýmu nahlásila obsluha jeřábu v bunkru a pracovníci TERMIZA začali místo, kde odpadky doutnaly, ochlazovat instalovanými vodními děly. Takto ochlazený odpad začali pomocí drapáku přemisťovat do spalovacího kotle spalovny, aby byl doutnající odpad definitivně zlikvidován. Odpad při přemisťování vzplál a od něj na několika místech zpětně skladovaný odpad.  (Pokračování textu…)

Informace k požáru v liberecké spalovně TERMIZO

20. 9. 2019

Včera v ranních hodinách došlo ve spalovně komunálních odpadů v Liberci (ZEVO), kterou provozuje naše sesterská společnost TERMIZO a.s., k požáru odpadu. Odpad se vznítil pravděpodobně od horkého popela, který byl spolu s komunálním odpadem do spalovny přivezen. Hořet začalo v tzv. skladovacím bunkru, kde je odpad shromažďován před tím, než je spálen a využit k výrobě elektřiny a tepla. Podle informací od hasičů během požáru neunikaly do ovzduší škodlivé látky. Zkušenosti z tohoto požáru a jeho úspěšné likvidace hasičským záchranným sborem využije Zásobování teplem Vsetín a.s. (ZTV) při přípravě provozních, požárních a bezpečnostních směrnic pro plánovanou výstavbou Zařízení na energetické využití odpadu ve Vsetíně. Podle Ing. Michal Chmely, předsedy představenstva ZTV, nelze požár odpadků ve skladovacím bunkru nikdy zcela vyloučit, podstatné však je být na něj připraven a postupovat při jeho likvidaci tak, aby neohrozil ani zdraví obyvatel ani životní prostředí v okolí spalovny. „Výhodou našeho projektu ZEVO ve Vsetíně je skutečnost, že jde o tzv. miniZEVO, tedy spalovnu s daleko menší kapacitou, než jakou má spalovna v Liberci. Tím pádem bude množství odpadu v našem skladovacím bunkru daleko menší než u liberecké spalovny a logicky i případný požár  by měl daleko menší rozsah a byl by rychleji uhašen,“ řekl Michal Chmela.

Odstávky

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)
 

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.