Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Informace k požáru v liberecké spalovně TERMIZO

Devatenáctého září v ranních hodinách došlo ve spalovně komunálních odpadů v Liberci (ZEVO), kterou provozuje naše sesterská společnost TERMIZO a.s., k požáru odpadu. Skladovaný odpad začal doutnat od horkého popela hluboko ve skladovacím prostoru. Přítomnost dýmu nahlásila obsluha jeřábu v bunkru a pracovníci TERMIZA začali místo, kde odpadky doutnaly, ochlazovat instalovanými vodními děly. Takto ochlazený odpad začali pomocí drapáku přemisťovat do spalovacího kotle spalovny, aby byl doutnající odpad definitivně zlikvidován. Odpad při přemisťování vzplál a od něj na několika místech zpětně skladovaný odpad.  Tento následný požár odpadků uhasili profesionální hasiči. Podle Pavla Bernáta, ředitele spalovny TERMIZO, byl postup při hašení požáru rychlý a v souladu s předpisy. Díky němu nedošlo k žádnému poškození technologie a spalovna mohla být uvedena do běžného provozu tentýž den. Jediná škoda vznikla na jedněch z pěti vrat, kterými je do bunkru spalovny navážen komunální odpad. V provozu jsou vždy jedna, ostatní čtyři slouží jako zábrana pro uskladněný odpad. Jedny ze zavřených vrat proto museli hasiči otevřít násilím. Během požáru byly spaliny z bunkru odsávány a do ovzduší vypouštěny přes filtry a pračku vzduchu, jak se děje při běžném provozu spalovny. Mobilní měřicí vůz Hasičského záchranného sboru nenaměřil žádné zvýšení koncentrace škodlivých látek ve vzduchu. Předcházející požár odpadu se ve spalovně TERMIZO udál před 12 lety.

Zkušenosti z tohoto požáru a jeho úspěšné likvidace hasičským záchranným sborem využije Zásobování teplem Vsetín a.s. (ZTV) při přípravě provozních, požárních a bezpečnostních směrnic pro plánovanou výstavbou Zařízení na energetické využití odpadu ve Vsetíně. Podle Ing. Michal Chmely, předsedy představenstva ZTV, nelze požár odpadků ve skladovacím bunkru nikdy zcela vyloučit, podstatné však je být na něj připraven a postupovat při jeho likvidaci tak, aby neohrozil ani zdraví obyvatel ani životní prostředí v okolí spalovny. „Výhodou našeho projektu ZEVO ve Vsetíně je skutečnost, že jde o tzv. miniZEVO, tedy spalovnu s daleko menší kapacitou, než jakou má spalovna v Liberci. Tím pádem bude množství odpadu v našem skladovacím bunkru daleko menší než u liberecké spalovny a logicky i případný požár  by měl daleko menší rozsah a byl by rychleji uhašen,“ řekl Michal Chmela.

Odstávky

Vážení zákazníci, dodávky tepla pro vytápění a ohřev teplé vody fungují bez přerušení. Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny. Současnou situaci sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

 

 

 

 

 

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)
 

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.