Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Vážení spoluobčané, milí zákazníci,

přeji Vám za sebe a za společnost Zásobování teplem Vsetín veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2020. Pevné zdraví, hodně lás­ky, štěstí a pohody.

K Vánocům a Silvestru patří zhod­nocení roku předešlého a předsevzetí na rok následující. Dovolte mi proto připomenout několik akcí, které jsme v tomto roce dokončili, a seznámit Vás s našimi plány na rok 2020.

V rámci rekonstrukce hlavního páteřního rozvodu tepla jsme v létě 2019 vyměnili část potrubí na sídlišti Luh, nainstalovali jsme sedm objek­tových předávacích stanic tepla v by­tových domech na sídlišti Trávníky a v teplárně na Ohradě jsme uvedli do provozu dvě nové kogenerační jednotky pro společnou výrobu tep­la a elektřiny. V minulém roce jsme také představili projekt výstavby za­řízení pro energetické využití odpa­dů, ale jeho realizaci jsme na přání města a části veřejnosti ukončili.

S modernizací naší soustavy bude­me pokračovat i v příštím roce. Toto jsou ty nejdůležitější investice: na teplárně Jiráskova uvedeme do pro­vozu dvě nové kogenerační jednotky a 15MW kotel na plyn, na sídlišti Rybníky vyměníme půl kilometru horkovodního potrubí, do šestnácti bytových domů nainstalujeme nové objektové předávací stanice tepla a zrušíme výměníkovou stanici Astra.

Ještě jednou Vám přeji krásné Vánoce.

Chmela-107

Ing. Michal Chmela, předseda představenstva

 

Přerušení dodávky

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.