Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Otopné těleso s termostatickou hlavicí

trv

Princip fungování termostatických hlavic a jejich správné nastavení pro dosažení optimální teploty v místnosti

Mezi lidmi je rozšířeno mnoho polopravd, omylů a mýtů o tom, jak správně používat termostatické hlavice. Spousta z nich používá hlavici k účelu otevřít – zavřít. Jak už ale název napovídá, jedná se o termostatickou hlavici, tu tedy stačí nastavit na konkrétní stupeň a zařízení již samo udržuje zvolenou teplotu v místnosti.

Termostatická hlavice je vybavena snímacím prvkem, který je vysoce citlivý na změny tepla. Na principu roztažnosti snímacího prvku hlavice reguluje průtok média v topném tělese.

Aby termostatická hlavice správně fungovala, nesmí být zakryta záclonami, parapety, nábytkem apod. V případě, kdy tuto překážku nelze odstranit, je zapotřebí instalovat hlavici s odděleným teplotním čidlem. Pokud je teplota v místnosti příjemná i při chladných radiátorech, není třeba se znepokojovat, hlavice pracují správně. Hlavice otevírá ventil pouze tehdy, když teplota v místnosti klesne pod Vámi nastavený stupeň na termostatické hlavici. V noci je možné energii na vytápění šetřit přivřením hlavice o jeden stupeň, ráno je pak třeba nastavit hlavici do původního nastavení. Při větrání by měla být hlavice nastavena na nejnižší možný stupeň. Jinak může chladný vzduch způsobit její otevření. Po skončení větrání je nutné vrátit hlavici do původní polohy nastavení.

Jak správně používat termostatické hlavice?

Termostatický ventil je zařízení, které zajišťuje příjemnou a stálou teplotu v místnosti podle nastaveného stupně. Jednotlivé stupně na termostatické hlavici určují teplotu. Zde je orientačně napsáno (každý výrobce má trochu jinak), co by měly jednotlivé stupně znamenat:

stupeň 1 – 14 až 16°C                                   stupeň 4 – 23 až 25°C

stupeň 2 – 16 až 20°C                                   stupeň 5 – 25 až 28°C

stupeň 3 – 20 až 23°C

Pokud termostatická hlavice obsahuje i stupeň 0, jedná se o značení úplného uzavření. Termostatická hlavice je vybavena snímacím elementem, který je vysoce citlivý na změny tepla. Na principu roztažnosti snímacího elementu hlavice reguluje průtok média v topném tělese.

Například: hlavici máte nastavenou na stupeň číslo 3 a v místnosti je 24 °C = radiátor musí být studený.

A jedna drobná rada: po skončení topné sezóny je doporučeno nastavit termostatickou hlavici na nejvyšší stupeň (úplné otevření ventilu). Snižuje se takto opotřebení ventilu a tím se prodlužuje jeho životnost. Pokud máte obavy, že Vám teplárny v letních měsících budou přitápět, uzavřete si ventily na stoupacím potrubí ve sklepě, ale nikoli termostatické hlavice v bytech.

Přerušení dodávek

Vážení odběratelé,

oznamujeme Vám, že z důvodu opravy poruchy vodovodního přivaděče společnosti SMVaK Ostrava a.s. bude od čtvrtku 6. 10. 2022 17:00 hod. do pátku 7. 10. 2022 08:00 hod. přerušena dodávka pitné vody na území obce Nová Horka.

Doporučujeme Vám předzásobit se potřebným množstvím pitné vody na výše uvedenou dobu.

Náhradní zásobování bude zajištěno od 6. 10. 2022 17:00 hod. do 7. 10. 2022 08:00 hod. v místě u bývalého obchodu, nyní spol. BTA Industry.

Děkujeme Vám za pochopení.

 

 

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo